ติดต่อสมัคร Franchise

กรุณากรอกข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อประกอบการสมัคร ข้อมูลนี้มีผลกับการพิจารณาการร่วมธุรกิจ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ

แฟรนไชส์ล้างรถ Wizard Auto Care


มี ไม่มี กำลังดำเนินการจัดหา 1-2.5 ล้านบาท 3-5 ล้านบาท มากกว่า 5 ล้าน ทันที ภายใน 3 เดือน มากกว่า 3 เดือน
เงินทุนของตนเอง มีหุ้นส่วน กู้ยืมธนาคาร
กู้ยืมอื่นๆ
มี ไม่มี