ติดต่อสมัคร Franchise

กรุณากรอกข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อประกอบการสมัคร ข้อมูลนี้มีผลกับการพิจารณาการร่วมธุรกิจ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ

ระบบอุโมงค์ผ้าไมโครไฟเบอร์

Franchise by Wizard

 • จุดเด่น
  • ติดตั้งรวดเร็วพร้อมเคลื่อนย้ายได้ในต้นทุนต่ำ ,ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ไม่ทำให้เกิดรอย ,ประหยัดไฟ , ระบบ POS,Application สำหรับสมาชิก ,รายงานจำนวนล้างรถและรายงานจุดชำรุดระบบพัฒนาเชื่อมโยงออนไลน์ ล้างรถได้อย่างรวดเร็ว 60คัน/ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง ,
 • ครอบคลุมระบบมาตราฐานเหนือระดับ (The Standard Over All System)
  • ระบบม่่านผ้าล้างด้านบนตัวรถแกว่งตัว 360 oc ล้างสะอาดซอกซอนทุกซอกทุกมุม ป้องกันเสาอากาศชำรุดเสียหาย
  • ระบบแขนล้างนิวเมติกอัตโนมัติ สัมผัสนุ่มนวล ปรับระดับได้หลายขนาดให้พอดีกับตัวรถลดเสียงดังขณะล้าง
  • ระบบล้างอุดโมงค์ผ้าไมโครไฟเบอร์ต่อเนื่อง
  • ผ้าไม่โครไฟเบอร์ชนิดพิเศษถักทอโดยเฉพาะแห้งเร็ว ฝุ่นไม่เกาะคายน้ำ ระบายอากาศได้ดี
  • ทำให้แห้งอย่างรวดเร็ว ลดการซ่อมแซมรถอันเกิดจากอุบัติเหตุของการเคลื่อนของตัวเป่าลม
  • ระบบบำบัดน้ำ เพี่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่พร้อมฆ่าเชื้อและคงคุณภาพของน้ำที่จะนำมาล้างรถและน้ำหลังบำบัดสามารถปล่อยสู่ สาธารณะได้ทันทีตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
  • สามารถให้บริการรถขนาดเล็กไปจนถึงรถแวน
 • ระบบการควบคุมการทำงานผ่านสัญญาณเชื่อมโครงข่ายข้อมูล
  • ควบคุมการซ่อมบำรุงออนไลน์
  • รายงานจำนวนล้างรถและรายงานจุดชำรุด ผ่านช่องทาง line และ E-mail
  • แอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าเพื่อสั่งซื้อคูปองและรายละเอียดการใช้คูปอง
  • ระบบการจัดเก็บข้อมูลคลาวน์

Tunnel Cleaning System with Microfiber Cloth
  ระบบล้างอุดโมงค์ผ้าไมโครไฟเบอร์ต่อเนื่อง

Tunnel Cleaning System with Microfiber Cloth
ระบบล้างอุโมงค์ผ้าไมโครไฟเบอร์ต่อเนื่อง

Cyclon air blowing dryer (ระบบเป่าแห้งทรงพลัง)

Cyclon air blowing dryer
(ระบบเป่าแห้งทรงพลัง)

Water Treatment System ระบบบำบัดน้ำเพี่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่พร้อมฆ่าเชื้อ

Water Treatment System
ระบบบำบัดน้ำเพี่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่พร้อมฆ่าเชื้อ

Towing System ขั้นตอนล้างด้วยระบบการลากจูงที่มีมาตรฐาน

Towing System
ขั้นตอนล้างด้วยระบบการลากจูงที่มีมาตรฐาน

Wheel Wash Device ระบบล้างซุ้มล้อ

Wheel Wash Device
ระบบล้างซุ้มล้อ

Prewash Water Curtain System ระบบม่านน้ำ prewash

Prewash Water Curtain System
ระบบม่านน้ำ prewash

Mini Car TOYOTA Commuter
สามารถให้บริการรถขนาดเล็กไปจนถึงรถแวน

Mini Car Commuter สามารถให้บริการรถขนาดเล็กไปจนถึงรถแวน


แบบฟอร์มการสมัคร Franchise Wizard Auto Care


มี ไม่มี กำลังดำเนินการจัดหา 1-2.5 ล้านบาท 3-5 ล้านบาท มากกว่า 5 ล้าน ทันที ภายใน 3 เดือน มากกว่า 3 เดือน
เงินทุนของตนเอง มีหุ้นส่วน กู้ยืมธนาคาร
กู้ยืมอื่นๆ
มี ไม่มี