บริการขัดเคลือบเบาะ

งานบริการเคลือบเงาพร้อมทำความสะอาดเบาะหนัง คืนความนุ่มชุมชื่นให้เบาะรถคุณจนสะอาด เหมือนใหม่ ให้การปกป้องยาวนาน ไม่กรอบหรือแตกง่าย พร้อมขจัดคราบสกปรกภายในได้อย่างดี น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ (Wizard Multipurpose Cleaner)ครีมทำความสะอาดเบาะหนัง (Wizard Leather Clean)ครีมเคลือบเบาะหนัง (Wizard Leather Care Conditioner) ทำความสะอาดด้วยน้ำยาสูตรพิเศษ อาทิ น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ (Wizard Multipurpose Cleaner)ครีมทำความสะอาดเบาะหนัง (Wizard Leather Clean)ครีมเคลือบเบาะหนัง (Wizard Leather Care Conditioner)ซึ่งไม่ทำลายพื้นผิวทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเคลือบด้วยน้ำยาเฉพาะ สูตรพิเศษ เพื่อทำให้เบาะหนังนุ่ม คงความชุ่มชื่น ลดการแยกลายงาและเสื่อมสภาพ จากแสงแดด ทำให้เบาะหนังมีอายุ ใช้งานยาวนานขึ้น

คำยืนยันจากลูกค้า

คำยืนยันจากลูกค้า